Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Організація проведення аудиторської діяльностіЗміст

1. Етапи проведення аудиту.
2. Планування аудиту.
3. Програма аудиту.

Програма аудиту

Одним із найважливіших моментів виконання плану аудиторських робіт є програма аудиту.
Програма аудиту— це документ, що містить завдання аудиту для конкретного об'єкта, процедури, необхідні для виконання поставлених завдань, обсяг і термін їх виконання. Аудиторська програма включає:
- тестування операцій;
- аналітичні процедури;
- тестування статей балансу.
Тестування операцій необхідне для виявлення помилок і порушень, що впливають на правильне відображення показників фінансової звітності.
Аналітичні процедури є важливим засобом аудиторської перевірки. Це — способи перевірки, що використовуються для:
• оцінки фінансової стабільності підприємства;
• виявлення помилок у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;
• скорочення обсягу тестів.
Тестування статей балансу базується наданих Головної книги. їх основними завданнями є:
- підтвердження сум з рахунків дебіторів і кредиторів;
• перевірка грошової наявності у касі та на рахунках у банку;
• з'ясування-відхилень у результаті перевірки бухгалтерських даних
господарських операцій та результатів аудиторської перевірки.
Основними вимогами змісту аудиторських програм, встановлених
аудиторською фірмою є:
• з'ясування змісту програм;
• встановлення термінів їх перевірки;
• отримання інформації для виконання кожної аудиторської проце
дури.
Уразі потреби програма коригується.
Узагальнення результатів планування аудиту оформлюється запискою, шо включає:
• оцінку властивого ризику на підприємстві;
• оцінку ефективності внутрішнього контролю та ризику контролю;
• склад аудиторської групи;
• використання внутрішніх аудиторів;
• терміни виконання аудиту;
• дату завершення аудиту.
Складання типових програм з допомогою Аудиторської Палати України сприятиме здійсненню якості та ефективності аудиторських перевірок.
Програма оформлюється у вигляді таблиці — кожний об'єкт перевірки окремо.
На початку програми вказується: назва підприємства; період перевірки; дата перевірки; об'єкт перевірки.
У програмі, крім прізвища, також вказують ініціали аудитора, який робив перевірку конкретного об'єкта аудиту, час, який необхідно витратити на перевірку конкретного об'єкта перевірки, та передбачають місце для відміток про фактичне виконання плану аудиту з кожного питання.
Програма з кожного об'єкта аудиту підписується керівником групи аудиторів або керівником аудиторської фірми.

Повна інформація про роботу

реферат "Організація проведення аудиторської діяльності" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.11.2010 в 11:35. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 555 та скачано 42 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали