Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Стратегія розвитку підприємстваУривки
Поряд із вибором конкретної стратегії розвитку сьогодні най¬важливішого значення набуває вміння підприємств пристосовувати¬ся до технологічних, кон'юнктурних та інших змін. При цьому підприємство може вибрати один із чотирьох варіантів поведінки: пасивне очікування; активне очікування, тобто готовність кваліфі¬ковано (ефективно) зустріти зміни; підготовка до змін та стимулю¬вання бажаних змін. Найкращий варіант полягає у попередженні змін та стимулюванні їх за допомогою інновацій. Таким чином, у змінюваному світі підприємству, щоб гнучко та вчасно реагувати, зберігаючи при цьому свій курс, не обійтися без технологічного, еко¬номічного і соціального прогнозування.
Прогнозування покликане ідентифікувати набір варіантів май¬бутнього. Таке глобальне бачення майбутнього необхідне для дій на локальному рівні. При цьому кожний співробітник організації по¬винен розуміти смисл своїх дій, тобто визначити своє місце в гло¬бальному проекті. Отже, для забезпечення успіху проекту поєднан¬ня прогнозу і стратегії має вписуватися в реальність і забезпечувати¬ся за допомогою мобілізації колективного інтелекту.
Причини нинішньої кризи не стільки в докорінному руйнуванні соціально-економічного ладу, скільки в низькій ефективності вироб¬ничо-технологічної бази і структури виробництва, втраті конкуренто¬спроможності продукції. Подолання цієї тенденції залежить від ра¬дикального оновлення основного капіталу і формування виробницт¬ва, яке б відповідало умовам економічного розвитку XXI ст.
Повна інформація про роботу

реферат "Стратегія розвитку підприємства" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.08.2010 в 22:07. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 391 та скачано 37 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали