Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Маркетинг

Маркетинговий комплекс підприємства: напрямки його вдосконаленняЗміст

Вступ
1. Сучасні теоретичні підходи до визначення маркетингу як філософії бізнесу.
1.1 Загальна характеристика концепцій маркетингу, їх еволюція та сутність.
1.2 Теоретичні підходи до визначення маркетингового комплексу підприємства.
1.3 Розробка стратегій маркетингу як наслідок ефективності маркетингового інструментарію підприємства.
2. Характеристика сучасного стану комплексу маркетингу підприємства ПП „Модіан”.
2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства та основні показники діяльності.
2.2 Аналіз маркетингового середовища підприємства та формулювання цілей його маркетингового комплексу.
2.3 Характеристика ефективності функціонування маркетингового комплексу ПП „Модіан”.
3. Напрямки вдосконалення маркетингового комплексу підприємства.
3.1 Вдосконалення системи оцінки конкурентного середовища підприємства та вироблення конкурентної стратегії.
3.2 Вдосконалення процесу маркетингового дослідження та дизайн маркетингового дослідження.
Висновки.
Список використаної літератури.
Додатки.

Вступ

Подбираете легкий и эргономичный сканер штрих кода для Вашего магазина? Сканер штрих кода является обязательным элементом при работе с большим оборотом товара, поэтому следует тщательно выбрать наиболее оптимальный вариант. В интернет магазине «РИФ» Вы быстро сможете сравнить различные модели сканеров штрих кода.
Актуальність теми. Французький економіст Ж.-Б. Сей ще в епоху промислової революції так сформулював основне правило в керуванні виробництвом: "Потрібно знижувати витрати виробництва, для того щоб збільшити прибуток".[12] Цей вислів дійсно є мудрим у тих умовах, коли галузі виробництва, ринки й асортимент продукції, що випускається, залишаються стабільними. Але сьогодні, у швидко мінливому світі, дане правило вже не є настільки ж вірним, як раніш.
В еру постіндустріального суспільства, в умовах інформаційного вибуху компанії повинні приділяти таким сферам, як реалізація і збут продукції, збільшенню доходів і поліпшенню свого фінансового стану куди більше уваги, ніж, власне, керуванню виробництвом, з метою зниження витрат.
Сьогодні ж, якщо підприємство шукає шляхи збільшення прибутку тільки за рахунок зниження витрат виробництва, воно рано чи пізно вибуває з бізнесу. Незабаром керівництво цього підприємства переконається, що при всій уяві, використовуючи усі свої творчі здібності, воно не зможе зменшити рівень виробничих витрат у своїй компанії нижче визначеної межі. Разом з тим, якщо керівництво зверне свій погляд в інший бік і почне вишукувати шляхи збільшення доходів компанії через збільшення обсягу продажів, то перед ним відкриваються безмежні можливості.
Ніколи раніше господарюючі суб’єкти не виявлялися в такій ситуації, як зараз. Усі ринки розділені на безліч сегментів. Спеціалізація досягла такого рівня, що залишається дуже мало простору між двома суміжними сегментами того самого ринку. От чому маркетинг в інформаційну, постіндустріальну еру являє собою цілий світ, переповнений для знаючої людини необмеженими можливостями по збільшенню об’ємів продажів.
У даній роботі зроблена спроба проаналізувати основні напрями діяльності фірми в галузі маркетингу в сучасних умовах конкурентної боротьби на прикладі розробки маркетингового комплексу для діючого вітчизняного підприємства.
Практична потреба такого роду досліджень свідчить про актуальність даної проблеми, що й обумовило вибір теми магістерської дипломної роботи.
Мета і завдання дослідження. Основною метою дипломної роботи є розробка організаційно-методичних рекомендацій з удосконалювання проведення маркетингових заходів щодо збільшення обсягу продажу продукції.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:
- розкрити сутність і зміст маркетингового комплексу підприємства;
- виявити мотиваційний механізм здійснення маркетингових заходів на підприємстві;
- вивчити і виявити особливості маркетингових стратегій застосовуваних вітчизняними підприємствами;
- виробити практичні рекомендації з удосконалювання й підвищення ефективності маркетингового комплексу підприємства;
Предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми організації маркетингових заходів підприємства.
Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є комплекс маркетингових заходів, направлений на підвищення обсягу продажу продукції підприємства.
Теоретичною методологічною основою дипломної роботи є основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів – маркетологів.
Інформативною основою дослідження є праці українських і закордонних фахівців в галузі маркетингу; матеріали наукових конференцій; періодичної преси.
У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.
Практична значимість дослідження полягає в тому, що в роботі зроблена спроба розкрити деякі аспекти розробки ефективного маркетингового комплексу підприємства.
Структура дипломної роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків.
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дипломної роботи, відбивається ступінь вивченості проблеми, визначаються мета і задачі дослідження, формується практична значимість рекомендацій і пропозицій.
В першому розділі "Маркетинг та його значення" наводиться суть концепцій сучасного маркетингу, аналізуються існуючі маркетингові стратегії та розглядається питання значення маркетингового комплексу підприємства.
В другому розділі на прикладі діючого підприємства розглянуто та проаналізовано маркетинговий комплекс підприємства.
Третій розділ присвячено питанням вдосконалення маркетингових досліджень, наведено нові підходи до цього питання.
У висновку сформульовані основні висновки і пропозиції за результатами дипломного дослідження.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Маркетинговий комплекс підприємства: напрямки його вдосконалення" з предмету "Маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.08.2010 в 23:19. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 865 та скачано 54 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали