Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Аналіз державного бюджету УкраїниЗміст

Вступ
1. Державний бюджет України як віддзеркалення фінансової політики держави
2. Склад і структура видатків державного бюджету
3. Фінансова політика держави щодо видатків державного бюджету
4. Пропозиції щодо покращення структури видаткової частини державного бюджету України
Висновки
Використана література
Додатки

Вступ

Хочешь повысить свой квалификационный уровень как бухгалтер? Kursoteka поможет тебе найти оптимальные курсы бухгалтеров киев. Все, что тебе нужно сделать, это просто ввести свой запрос в Поиск на сайте, и ты получишь список подходящих курсов. Благодаря Курсотеке теперь поиск курсов стал намного удобнее и быстрее.
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Тому питанням, що стосуються видаткової частини державного бюджету України приділяється дедалі більше уваги.
Метою роботи являється дослідження видаткової частини державного бюджету України, зокрема факторів, що на неї впливають, визначити шляхи покращення ефективності видаткової частини державного бюджету України.
Предметом роботи є дослідження взаємовідносин, які складаються під час формування і реалізації державного бюджету України, зокрема його видаткової частини.
Суб’єктом дослідження і аналізу є проведення бюджетної політики держави, а об’єктом відносини при формуванні і розподілі фондів грошових коштів.
Під час дослідження даної теми ми ставили завдання:
1) визначити суть, значення державного бюджету України;
2) здійснити огляд макроекономічних показників, зокрема тих , що стосуються видаткової частини бюджету, а також визначити проблеми, що виникають при формуванні видаткової частини бюджету;
3) запропонувати заходи, які можуть підвищити ефективність видаткової частини державного бюджету і бюджетної системи України в цілому.
У роботі була зроблена спроба дати відповідь на ряд запитань, зокрема: як впливають видатки на функціонування національної економіки; їх вплив на подальший розвиток держави; внести пропозиції які можна використати для покращення політики.
Перший розділ даної кроботи розкриває суть, значення державного бюджету і модель бюджету України.
У другому розкривається склад і структура видатків державного бюджету.
У третьому розділі здійснюється розглядається фінансова політика держави щодо видатків державного бюджету.
Четвертий розділ вивчає основні пропозиції щодо покращення ефективності видаткової частини бюджету України.
При написанні роботи були використані законодавчо-нормативні акти України, що регламентують проведення бюджетної політики, закони України, а також статичні показники періодичної літератури, а саме журналів “Фінанси України”, “Економіка України”, “Статистика України”.

Використана література

1. Макроекономічні показники за 1-ше півріччя 2007 р.// Фінанси України. — 2007. - № 10. - С. 75.
2. Видатки державного бюджету України// Фінанси України. — 2008, - № 5. - С. 76.
3. До проблеми виконання державного бюджету України// Бізнес-інформ. — 2007. - № 9-10. - С. 45.
4. Азаров В., Турчанко М. Основні напрями реформування державного підприємства // Екон. України. —2003. — № 2. — С. 59—63.
5. Богиня Д., Волинський Г. До питання щодо різних варіантів ринкових реформ // Екон. України. —2002. - № 3. — С. 29—34.
6. Браунинг П. Современные экономические теории. — М.: Экономика, 1986. — 160 с.
7. Деркач М. Формування фінансової бази регіонів // Екон України. -2003. - № 1. - С. 12-21.
8. Епифанов А. О. Механизм регулирования комплексного социально-экономичсского развития обласного региона в условиях перехода к рынку. — Харьков: Основа, 1993. — 76 с.
9. Іванух Р., Крижановський Б. Економічні реформи і розвиток продуктивних сил України // Екон. України. — 2002. — № 3. — С. 35— 44.
10. Макконнеа К. Р., Брю С. Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. — К.: Хагард-Демос, 1993. — 785 с.
11. Мінстат про випуск цінних паперів в Україні // Фінанс. Україна. —2004. - № 43. - С. 41.
12. Покритая А., Зверям» М. Сучасна криза і практика реформ // Екон. України. -2005. - № 7. - С. 14-25.
13. Федосов В. М; Огородник С. Я; Сутормина В. И. Государственные финансы. — К.: Либідь,2002. — 276 с.
14. Финансово-кредитный словарь: В 3-х т. — М.: Финансы и статистика, 1984. - Т. 1. - 511 с.
15. Финансово-кредитным словарь: В 3-х т. — М.: Финансы и статистика, 1986. - Т. 2. — 511 с.
16. Финансово-кредитный словарь: В 3-х т. — М.: Финансы к статистика, 1988. — Т. 3. - 511 с.
Повна інформація про роботу

реферат "Аналіз державного бюджету України" з предмету "фінанси". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.09.2011 в 12:25. Автором даного матеріалу є Василь. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2020 та скачано 89 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Василь...

реферат дуже детально розкриває всі пункти плану


Подібні матеріали