Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Англійська мова

4 шпоргалки з англійської мовиЖоден з них не прийшов вчасно Neither of them come in time.
Жоден з нас (двох) не згадував його. Neither of us remember him.
Жодна (з двох) відповідей не була правильною. Neither of answers were right.
З’ясувалося, що він знає три іноземні мови. He proved to know 3 foreign languages.
Забути цей день було неможливо It's impossible, to forget this 'day.
Завдання надто складне, щоб справитись з ним самому. The task is too difficult to do it alone.
Завтра ми підемо в ліс по гриби. Tomorrow we’ll come to the forest to gather mushrooms.
Закінчивши лекцію, професор оглянув аудиторію чекаючи на запитання. Having finished the lecture professor looked at the audience waiting for questions.
Запаковані речі лежали на підлозі біля дверей. Packed things were living on the floor near the door.
Запрошення не було прийнято, оскільки його отримали дуже пізно. The invitation had Кажуть, що цей письменних написав нову цікаву книжку. This writer is socied.
Кажуть, що цього року буде чудовий врожай пшениці. They say the wheat crop will be fine this year.
Кінотеатр, який будується тут, буде одним із найбільших у нашому місті. The cinema being built here will be one of the not been admitted, because it had been received too late.
Здавалося, що він про щось думає. He seemed to be thinking about.
Здається ця фірма підписала контракт. The firm seems to have signed the contract.
Знаючи, що в нього досить часу, він не поспішав. Knowing that he had enough time he didn’t hurry.
Зрозумівши свою помилку він перестав сперечатися. Having understood his mistake he stopped arguing.
Інцидент був надто неприємним, шоб говорити про нього. The incident was too unpleasant to talk about it.
Його валіза значно важча за мою. His suitcase is far (much)heavier than mine(is).
Його кімната гарна, але та, в які він живе, набагато ліпша. His room is good, but the one you live, in is much better.
Його немає вдома. Він щойно вийшов. Не isn't in. He has just gone out.
Йому дали кілька книжок для доповіді. Не was given some books for the report.
Йому доведеться піти в лікарню завтра. якщо йому не буде ліпше. He'll have to go to hospital tomorrow if he is not better.
Йому запропонували квиток на концерт. He was offered a ticket to the concert.
Йому легко це зробити. It is easy for him to do it.
Йому слід потурбуватися про своїх батьків. His parents should be taken care of.
Кажуть, що він живе нині в Одесі. Не is said to be living in Odessa now.
largest ones in our city.
Кожна людина повинна виконувати свої обов'язки. Everyone must execute his duties.
Кожний з вас повинен уважно прочитати цю статтю. Each of you must read this article attentively. \
Кожний з нас одержав запрошення на концерт Each of us received the invitation to the concert.
Кожний студент знає це правило. Each student know this rule.
Кожний студент у нашій групі зробив доповідь. Each student in our group as made a report.
Коли все було готове, ми почали експеримент. Everything being ready, we started the experiment.
Коли батько прийшов, усі сіли за стіл обідати. On y father coming everyone sat at the table and started the dinner.
Коли було видано цю книжку. When was this book published?
Коли ви зателефонували, роботу було закінчено. When you hour called, the work had already been finished.
Коли ви почнете обговорювати статтю7 When will you start discussing this article.
Коли завдання було виконано, я ліг шати. Having done the task I went to bed.
Коли лекції закінчилися, студенти пішли додому. On finishing the lectures students went home.
Коли лист був підписаний, я відіслала його. Having, signed the letter I sent it off.
Коли ми повернемося додому, мати вже накриватиме на стіл. When we return home mother will be laying the table.
Коли мій брат закінчив школу, ми переїхали до Кигва. My brother having finished school, we moved to Kyiv.
Коли не знаєш граматики, часто робиш помилки.When you don’t know grammar, you often to do the mistakes.
Коли я ввійшов до кімнати, хлопчик збирав з підлоги скалки розбитої чашки.
Колумб помер, не знаючи, що ним було відкрито новий континент. Kolumb died not knowing he had explore a
Кому належать ці гроші? — Ці гроші належать йому. Whom does this money belong to — This money belongs to him.
Куди б ви пішли, якби були зараз вільні. Where will you go if you are free now?
Лист було відправлено авіапоштою. The letter was sent by airmail.
Лист було написано чорнилом. The letter was written by ink.
Лист мас бути якомога коротшим. The letter must be as short as possible.
Лікар звелів йому кинути курити. The doctor told him to give up smoking.
Лікар невелів мені виходити днів. The doctor told me not to go for a few days.
Лікар сказав їй, що вона повинна лежати в ліжку два тижні. The doctor told her that she must lie in the bed two weeks.
Мені не подобається його звичка змушувати людей чекати. I don’t like his habit of making people wait.
Мені пообіцяли негайну допомогу. I was promised immediate help.
Мені потрібно було багато часу, щоб перекласти цю статтю. Якби ви мені дали хороший словник, я б витратив менше часу. It took me a lot of time to translate this article. If you had given me a, good dictionary, I should have spent less time.
Ми бачили їх учора. Вони гуляли в саду. We saw them yesterday. They were walking in the garden.
Ми думаємо поїхати до Чорного моря влітку. We think of going to the Black Sea in the summer.
Ми живемо в місті, щo засноване 1500 років тому. We live in the city founded 1500 years ago.
Ми з ним — друзі з самого дитинства, і ми ніколи не сварились. We have been friends since childhood and we have never quarreled.
Ми знаємо, шо він дуже досвідчений викладач We knew him to be a very experienced teacher.
Ми сподівалися, що контракт буде підписано завтра. We expect the contract to be signed tomorrow.
Мій батько пішов до школи, щоб познайомитися з учителем. My father went to the school to meet the teacher.
Мій друг, здасться, добре проводить час на березі моря. My friend seems to be having a good time at, the seaside.
Мій старший син уже пішов на роботу. My elder son has already gone to work.
Можна було б чекати від нього більш увічливої відповіді. One might have expected a politer answer from him.
Можна чекати, що вони приїдуть у понеділок. They can be expected to arrive on Monday.
Молоко продають на літри. Milk is sold by the liters.
Нe галасуйте. Він розмовляє по телефону. Don’t make a noise. He is speaking over the telephone.
Нам важко зробити цю роботу за такий короткий термін. It is difficult for us to do this work in such a short time.
Не отримавши від неї листа, він надіслав їй телеграму. Not having received a letter from her he sent her a telegram.
Ніколи не знаєш, що він може зробити. One never knows what he can do.
Ніколи не можна бути певним. One never can be sure.
Нікому не подобається бути покараним. One doesn’t like to be punished.
Ніхто не зрозумів чому вона відмовилася від такої цікавої пропозиції. Nobody understood why she had refused such an interesting offer.
Оскільки вистава була дуже популярною, важко було дістати квитки. The performance being fine, it was difficult to get tickets.
Оскільки погода була гарною, усі вікна були відчинені. The weather being fine, all the windows where opened.
Останнім часом я не одержував листа від своїх батьків. I haven’t received any letters from my parents lately.
Отримавши телеграму вони поїхали до Кигва. Having received the telegram, they left for Kyiv.
Переходячи через міст, я зустрів свого друга. While crossing the bridge I met my friend.
Після закінчення університету вона працювала на заводі. After finishing the University she worked at the plant.
Побачивши викладача, студенти підійшли до нього. On seeing the teacher the students came up to him.
Повідомили, що збори відбудуться завтра. The meeting was informed to take place tomorrow.
Повідомте мене коли щось трапиться Let me know if something happens.
Повідомте нас коли ви приїдете Let us know when you are coming.
Погода, напевно, зміниться. The weather is likely to change.
Послухайте! Ганна співає в сусідній кімнаті. Вона співає дуже гарно. Listen! Ann is singing in the next room. She sings very well.
Потрібно взяти до уваги, шо це питання дуже складне. One should take into consideration that this question is very difficult.
Потрібно завжди відповідати на листи негайно. One should always answered letters immediately.
Пробачте, що я прийшов так пізно. Excuse me for my coming so late.
Розбита чашка лежала на столі. A broken cup was lying on the table.
Скільки днів у квітні? — У квітні ЗО днів. How many days are there in April? — There are 30 days in April.
Сміти — культурна сім'я. Тhe Smiths are a cultured family.
Схоже на те, що вона говорить правду. She is likely to tell the truth.
Сьогодні не так холодно, як учора. Сьогодні напагато тепліше і вітер не такий сильний, як учора. It isn’t so cold today as it was yesterday. It is much warmer today and the wind isn't so strong as yesterday.
У нього був дуже наляканий вигляд. When I entered the room the boy was pocking up the pieces of the broken cup. He looked very frightened.
Я був певен, що ніколи не бачив цю людину раніше. I was sure I had never seen that man before.
Я вважаю, що він відповідальний за це. I consider him to be responsible for it.
Я вважаю, що я правий. I consider myself to be right.
Я випадково зустрів його в Сочі. I happened to meet him in Sochi.
Я випадково почув як він це сказав. I happened to hear him say it.
Я думав, що він знає англійську мову добре, тому що він жив у Англії кілька років. I thought that he knew English well because he had live in the England for some years.
Я завжди їду 17-м автобусом. У 17-му автобусі звичайно буває мало людей. I always take bus 17. The 17 is never crowded.
Я загубив свій годинник і мені довелося купити новий. I lost my watch and I had to buy a new one.
Я запитав її чи йде дощ. Вона відповіла що йде. I asked her whether it was raining. She answered that it was.
Я на п’ять років старший від своєї сестри. I am five years older than my sister (is).
Я наполягаю, щоб ви відповіли їм відразу ж. I insist on your answering them immediately.
Я не був впевнений, що цю роботу буде зроблено вчасно. I wasn’t sure that the work would be done in time.
Я не заперечую прти того щоб ви курили тут. I don’t mind your smoking here.
Я не можу вам дати зараз цю газету, тому що я її читаю. I can’t give you the newspaper because I am reading it.
Я не можу перекласти документ не з’ясувавши значення кількох слів у словнику. I can’t translate this document without looking some words in the dictionary.
Я нікого не чекаю сьогодні ввечері. I don’t expect anybody (anyone) tonight. I expected no one tonight.
Я пам’ятаю, що дивився цей фільм багато років тому. I remember having seen this film many years ago.
Я помітив чоловіка який відчиняв двері. I notice the man unlocking the door.
Я провів свою відпустку у маленькому селі на Дніпрі. Один мій друг порадив поїхти туди. I spent my holiday in a little village on the Dnipro. A friend of mine had advanced me to go there.
Я роблю зачіску в перкарні щоп’ятниці. I have my hair done every Friday.
Я спитав, чи прийде він сюди ввечері і він сказав що прийде. I asked whether he would come here this evening and he said that he would.
Я хочу уникнути помилок. I want to avoid making mistakes.
Я чув як він піднімався сходами кілька хвилин тому. I heard him coming up the stairs some minutes ago.
Я чув як вона розповідала йому про це. I heard her telling him about it.
Якби автомобіль не їхав так швидко, нещасного випадку не сталося б. If the car hadn’t driven so fast an accident wouldn’t have happened
Якби ви сіли на більш ранній поїзд, ми б змогли подорожувати разом. If you had caught the earlier train we could traveled together.
Якби ви сказали нам кілька днів тому, що у вас є цей довідних, ми б попросили вас дати нам його на певний час. If you had told us a few days ago that you had this handbook, we should have asked you to give it to us for a few days.
Якби я був певен, що він уже повернувся до Києва, я б поїхав до нього зараз. If I were sure that he had already returned to Kyiv. I should go to see him.
Якби я знав його адресу, я б написав йому зараз, що ви згодні допогти йому. If I knew his address, 1 should write to him now that you agreed to help him.
Якби я знав, шо він завтра прийде, я б не поїхав сьогодні ввечері до нього. If I knew that he would come tomorrow, I shouldn’t go to see him tonight.
Якшо він не прийде завтра, надішліть йому телеграму. If he doesn’t come tomorrow, send him a telegram.
Якщо мене спитають, я їм усе розповім. If I am asked I’ll tell them all.
Якщо у вас немає словника ви можете взяти його в бібліотеці. If you haven’t a dictionary, you can take one from the library.
Якщо я буду там і побачу його, я скажу йому про це. If I am there and see him. 1’ll tell him about it.

Повна інформація про роботу

шпоргалка "4 шпоргалки з англійської мови" з предмету "Англійська мова". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.09.2010 в 23:20. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2319 та скачано 90 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...