Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Принцип змагальності в цивільному процесуальному праві України (цивільний процес)Зміст

Вступ
1. Поняття принципу змагальності.
2. Зв’язок принципу змагальності з іншими принципами цивільного процесуального права.
3. Презумпції, як основа змагальності в цивільному процесі.
4. Зміст принципу змагальності в різних стадіях цивільного судочинства..
Висновки.
Нормативні акти й література.

Вступ

Побудова в Україні громадянського суспільства – мета діяльності всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та інших учасників суспільного життя.
Реформа судової системи є одним із напрямків, які мають допомогти досягненню цієї цілі.
Ефективне судочинство, справедливе і розумне, має стати основою гарантування державою прав і свобод громадян, прав і законних інтересів юридичних осіб і в першу чергу – в галузі цивільного судочинства.
Важливо додержуватись певних принципів, які визначені наукою права і законодавством, серед яких саме змагальність, як один із галузевих принципів цивільного процесу має велике значення для повного, об’єктивного і всебічного розгляду справи.
Встановлення всіх обставин справи, вірне і об’єктивне рішення по кожній справі має реалізовуватись в певних процесуальних формах - (способах доказування), порядок отримання і дослідження яких визначений цивільно-процесуальним законодавством. Змагальність сторін в цьому процесі є дуже важливою.
В даній роботі досліджується принцип змагальності сторін в цивільному процесі як інститут цивільного процесуального права, дається визначення самого принципу, його характерні ознаки і реалізація на стадіях цивільного судочинства.
Окрему увагу приділено зв’язку принципу змагальності сторін в цивільному процесі з іншими принципами цивільного процесуального права, такими, як диспозитивність, принцип об’єктивної істини, принципу законності, досліджено інститут доказування, як елемент реалізації принципу змагальності сторін, окремі презумпції на основі аналізу наукових робіт зарубіжних авторів.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Принцип змагальності в цивільному процесуальному праві України (цивільний процес)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 24.10.2010 в 00:49. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1660 та скачано 75 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...