Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Територіально-виробничий комплекс України (РПС)Зміст

Вступ 5
1 Об’єктивні основи територіально-виробничого комплексоутворення 7
1.1 Закономірності формування ТВК України 7
1.2 Основні етапи розвитку вчення про ТВК 9
1.3 Умови і фактори розвитку ТВК 11
2 Структура і функції ТВК 13
2.1 Методологічні умови системно-структурного аналізу ТВК 13
2.2 Теоретико-методичні основи аналізу галузевої структури ТВК 15
2.3 Моделювання структури ТВК 16
3 ТВК у системі економічного районування 18
4 Економічна ефективність розвитку ТВК 21
4.1 Визначення економічної ефективності розвитку і
функціонування ТВК 21
4.2 Фактори ефективності функціонування
територіально-виробничих комплексів 23
4.3 Шляхи підвищення ефективності розвитку ТВК 25
5 Планування і управління розвитком ТВК 27
5.1 Завдання територіального прогнозування і планування 27
5.2 Цільові програми розвитку територіально-виробничих
комплексів і їх реалізація 29
6 ТВК і проблеми природокористування 31
6.1 Комплексоутворення і раціональне природокористування 31
6.2 Основні шляхи комплексного використання природних
ресурсів і проблеми охорони природи 32
7 Розвиток ТВК 35
Загальні висновки 37
Перелік посилань 39
Додаток А 40
Додаток Б 41
Додаток В 42

Вступ

Із середини 50-х років чітко намітилися регіональні проблеми, пов’язані з великомасштабним залученням у господарський оборот великих джерел ресурсів з метою створення нових баз нафтової, газової, електроенергетичної й іншої галузей промисловості загальнодержавного значення. Як з’ясувалося, традиційні форми галузевого і територіального планування і керування не можуть забезпечити високу ефективність рішення подібних проблем. Були необхідні нові форми організації продуктивних сил. Однієї з таких форм є програмно-цільові територіально-виробничі комплекси (ТВК). Відзначимо особливості проблем, що визначають необхідність формування ТВК:
кінцева мета рішення проблеми має чітке кількісне вираження, обумовлена в часі й у просторі;
масштабність і гостра необхідність інтенсивного рішення проблеми вимагають цільового централізованого виділення значної кількості різноманітних ресурсів;
часовий обрій досягнення мети й основних етапів рішення проблеми може не збігатися з прийнятою системою розроблювальних середньо- і довгострокових народногосподарських планів;
регіон рішення проблеми не відповідає офіційно функціонуючій системі одиниць адміністративно-територіального розподілу країни;
необхідність оперативного рішення складних міжвідомчих питань;
права територіальних і галузевих органів недостатні для керування процесом рішення такого типу і рангу проблем;
необхідність організації програмного планування і керування.
В курсовій роботі розглядаються наукові основи формування і розвитку територіально-виробничих комплексів (ТВК) розкриті закономірності розвитку і територіальної організації ТВК, основні підходи до класифікації і типології комплексів, методичні основи аналізу функціонально-галузевої і територіальної структури виробничо-територіальних систем. Окремі розділи присвячені науково-методичним основам промислового районування, комплексному аналізу промислових вузлів і районів, агропромисловій інтеграції та агропромисловим комплексам. Важлива роль відводить ся дослідженню питань економічної ефективності розвитку територіально-виробничих комплексів, зокрема оцінці факторів та показників ефективності, а також методології прогнозування, планування і управління розвитком ТВК.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Територіально-виробничий комплекс України (РПС)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.10.2010 в 22:11. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 826 та скачано 32 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали