Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Організація системи збуту товарів на ПП "Счасний дім"Зміст

ВСТУП 4
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5
1.1. Зміст та сутність збутової діяльності 5
1.2. Організація збуту продукції на підприємстві 14
1.3. Методи збуту товару 16
1.4. Планування продажу та обсягів збуту продукції 19
РОЗДІЛ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗБУТУ НА ПП “СУЧАСНИЙ ДІМ” 29
2.1. Техніко-економічна характеристика, та структура управління ПП “Сучасний дім” 29
2.2. Система збуту на приватному підприємстві “Сучасний дім” 32
2.3. Процес управління системою збуту на ПП “Сучасний Дім” 34
2.4. Концепція збуту на ПП “Сучасний дім” та її вплив на систему управління персоналом 38
РОЗДІЛ ІІІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ ПП “СУЧАСНИЙ ДІМ” У МАЙБУТНЬОМУ
3.1. Автоматизація інформаційної системи збуту продукції
3.2. Локальний підхід до проектування ІС
3.3. Системний підхід до проектування ІС
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48
ДОДАТКИ

ВСТУП

Вы, наверное, видели когда-нибудь в фильмах, как дома у актеров "живут" и могут управляться в автоматическом режиме. Теперь это есть и в Украине, но главное - это доступно. Система умный дом может управлять, начиная с освещения и заканчивая утренним будильником. Кроме того, Умный дом значительно сократит Ваши расходы на коммунальные услуги.
Система збуту товару - одна з найважливіших у маркетинговій політиці підприємства. У збутовій політиці маркетологи торкаються питання вибору найбільш оптимального каналу збуту, методу збуту товару, що при ефективному використанні безсумнівно збільшить прибуток компанії.
Канал збуту (розподілу) товару - це організація або людина, що займається просуванням і обміном конкретного товару (декількох груп товарів)
Реалізація продукції в більшості випадків проводиться через посередників, кожний з яких формує відповідний канал розподілу. Використання посередників в сфері обігу вигідно насамперед для виробників. У цьому випадку їм доводиться мати справу з обмеженим колом зацікавлених осіб по реалізації продукції. Крім того, забезпечується широка доступність товару при русі його безпосередньо до ринку збуту. За допомогою посередників можливо скоротити кількість прямих контактів виробників зі споживачами продукції.
Система ефективного збуту продукції дозволяє підприємству максимізувати свій прибуток, що є надзвичайно важливим для підприємства у сучасних ринкових умовах. Тобто, актуальність даної теми для ПП “Сучасний дім”, полягає насамперед у оптимізації діяльності підприємства та зростанні його прибутку.
У першій частині курсової роботи наводиться теоретична інформація про систему збуту та загальні засади її ефективної побудови.
У другій частині розглянемо систему збуту ПП “Сучасний дім” – визначимо її переваги та недоліки, а також розглянемо основні засади її функціонування.
У тертій частині наведено пропозиції по вдосконаленню системи збуту на ПП “Сучасний Дім” у найближчому майбутньому.

ВИСНОВКИ

Цілі управління персоналом будуть досягнуті тільки тоді, коли вище керівництво організації буде розглядати персонал як ключ до її ефективності. А досягнення найбільшої ефективності організації передбачає такі завдання:
1) розробку програми, досягнення цілей організації;
2) ефективне використання знань, навичок та вмінь працівників;
3) забезпечення організації висококваліфікованими і зацікавленими працівниками;
4) прагнення до найбільш повного задоволення працівників своєю роботою, повного самовираження особистості;
5) розвиток і підтримка на високому рівні якості життя, бажання працювати в цій організації;
6) допомога у формуванні та збереженні високого морально-психологічного клімату в колективі;
7) розвиток взаємовигідних умов та інтересів працівників та організації.
Ці завдання мають найбільше значення для управління персоналом.
Крім того, управління персоналом допомагає менеджерам уникати таких помилок:
♦ прийняття на роботу не тих людей, які потрібні організації;
♦ збільшення плинності персоналу;
♦ незадовільне виконання людьми своїх обов'язків;
♦ втрати робочого часу на некорисні співбесіди;
♦ порушення законодавства про охорону праці;
♦ порушення трудових взаємовідносин та ін.
Таким чином, конкуренція, дерегуляція і технічний прогрес викликають багато змін у цілях організації, а отже, і в сфері управління персоналом

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Економіка підприємства / за ред. Шегди А.В. К.2002
2. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств і об'єднань / Під ред. С. Б. Барнгольц., Г.М.Тация.- М.: Фінанси і статистика, 2003р.- 408с.
3. Економічний аналіз / під ред.. Бутинця Ф.Ф. Ж.2004
4. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия М.2002;
5. Карпова Т.П. Основи управління: Навчальний посібник- М.: ИНФРА, 2000 р.-392с.
6. Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Сучасний економічний словник - М.: ИНФРА, 2002р.-496 с.
7. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств: Навчальний посібник .- 4-і изд. Перераб. і доп..- Мінськ : ПП "Нове знання", 2000р.-688с.
8. Сафронов Н.А. Економіка підприємства К.,1999;
9. Сергеев М.В. Экономика предприятия Москва 1999;
10. Словник - довідник економіста / Укл. Мельник В.Г., Тернопіль 1993;
11. Федоровский В. Аналітика сучасного підприємства К.,2004;
12. Тация Г.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства / Фінанси і статистика ,2003 р.408 с
13. Управлінський облік / Під ред. Палія і Р. Вандер Вила.-М.: ИНФРА-М., 2002р.-480с.
14. Управління підприємством : Навчальний посібник для ВУЗОВ / Під ред. А.Д.Шеремета.- М.: ИД. ФБК Пресс, 2002р.-387с.
15. Управління персоналом / за ред. Максименко О.В. М.2005.
16. Хопчан М.І. Організація і планування виробництва: Теорія і практика. Тернопіль 2003;
17. Швандар Г.О. Економіка підприємства К.,2005;
18. Штефанович Д.А. Економіка підприємства Київ 2004р.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Організація системи збуту товарів на ПП "Счасний дім"" з предмету "Маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 02.03.2012 в 21:49. Автором даного матеріалу є Аркадій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 574 та скачано 43 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аркадій...

курсова робота про ПП "Счасний дім"


Подібні матеріали