Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Актуальні реферати

Фінансовий облік доходу та фінансових результатів від реалізації продукціїЗміст

Вступ3
1. Фінанасовий облік доходу та фінанасових результатів
від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг…………………………….4
1.1. Загальна характеристика доходів4
1.2 Визнання та класифікація доходу....4
1.3 Дохід від операційної діяльності6
1.4 Доход від іншої діяльності8
1.5 Дохід від надзвичайних подій....9
1.6 Облік фінансових результатів....9
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність підприємств.13
2.1 Початковий баланс підприємства ..13
2.2 Журнал реєстрації господарських операцій.14
2.3 Коротке пояснення і розрахунок невідомих і необхідних сум за господарськими операціями...18
2.4 Відомості обліку господарських засобів, джерел їх утворення і господарських процесів..23
2.4.1 Відомості обліку господарських засобів.23
2.4.2 Відомості обліку джерел утворення господарських засобів.. .26
2.4.3 Відомості обліку господарських процесів....29
2.5 Оборотно–сальдова відомість по синтетичним рахункам....33
2.6 Аналіз змін статей балансу та фінансового стану підприємства34
Висновки..38
Список використаної літератури...39

Висновки

Формування бухгалтерської звітності - це завершальна стадія обліку, що містить відомості про наявність і стан господарської діяльності, формуванні дохідної й видаткової частини й фінансових результатів за звітний період. Ці дані є основою для прийняття рішень, спрямованих як на найближчий час діяльності, так і на перспективу.
У курсовій роботі вивчене питання обліку формування доходів, витрат, склад і використання результатів діяльності в теоретичному й практичному аспектах, вивчений порядок ведення доходів підприємства й порядок їхнього віднесення на фінансовий результат, виявлений порядок складання Звіту про фінансові результати, проведений аналіз фінансового стану підприємства.

Знаете ли Вы, что диплом, полученный в университетах Польши, признается во всех странах Европейского Союза, в Украине, России и многих других странах мира? А это значительно увеличивает возможности выпускников. Следовательно, учёба в польше - реальный шанс получить европейское образование с перспективным будущим.
З практичної частини курсової роботи, де було розглянуто фінансовий стан, видно, що підприємство знаходиться в належному стані. Це залежить в багатьох випадках від того, який власний капітал підприємства, куди вкладений та звідки взятий. Про стабільний стан підприємства, про покращення показників свідчать такі розглянуті коефіцієнти, як: ліквідність, абсолютна ліквідність, фінансова незалежність та швидка ліквідність. Ці коефіцієнти покращились за рахунок збільшення необоротних активів, а саме придбання основних засобів; реалізації продукції на підприємстві зріс власний капітал, а також грошові кошти на поточному рахунку, які підприємство може використати на поповнення виробничих запасів і розрахуватися по заробітній платі з бюджетом, з органами страхування.

Список використаних джерел (частково, всього 23)

1. Бутинець Т.А. і ін. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для студентів вузів / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця.– Житомир: ПП. “Рута”, 2000.– 670 с.
2. Богачов С. Прибуток у системі фінансової звітності підприємств: теоретичний аспект. // Схід. – 2001. – № 6. – С. 43-46.
3. Бочаров В. В. Финансовый анализ. – СПб: Питер, 2002. – С.153–190.
4. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний аналіз: Навч. посіб. – Житомир: ЖІТІ, 2000.
5. Грабова Н.Н., Домбровський В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учебн. пособие для студентов вузов. – К.: А.С.К., 2000.– 624 с.
6. Закон України “про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
7. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – С.103–115.
8. Інстукція про виконання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зововязань, господарських операцій підприємств і організацій.
9. Коваленко Л. Вплив управління матеріальними ресурсами на фінансові результати підприємства. // Схід. – 2003. – № 1. – С. 10-13.
*****************************
23. (Всеукраїнський щотижневик «Головбух») – План рахунків бухгалтерського обіку.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Фінансовий облік доходу та фінансових результатів від реалізації продукції" з предмету "Фінансовий облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.02.2013 в 22:12. Автором даного матеріалу є Яна Бабенко. З моменту опублікування роботи її переглянуто 188 та скачано 6 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Яна Бабенко...

відмінна курсова робота на 40 сторінок, велика кількість таблиць з детальними розрахунками


Подібні матеріали