Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Актуальні реферати

Фінансовий облік на виробничих підприємствахОпис работи: розгорнутий конспект лекцій на 300 сторінок

Зміст

Вступ..... 4
Фінансовий облік І
Тема 1 Загальні засади організації бухгалтерського обліку на виробничому підприємстві, формування облікової політики..
Тема 2 Облік грошових коштів 16
Тема 3 Бухгалтерський облік основних засобів.... 33
Тема 4 Облік нематеріальних активів.. 69
Тема 5 Облік фінансових інвестицій 85
Тема 6 Облік виробничих запасів.. 100
Тема 7 Облік виробничих витрат... 123
Тема 8 Облік витрат періоду..... 165
Тема 9 Облік дебіторської заборгованості 170
Фінансовий облік ІІ
Тема 1 Облік власного капіталу..... 193
Тема 2 Облік доходів, фінансових результатів та оподаткування прибутку підприємств...
Тема 3 Облік зобов’язань.... 230
Тема 4 Облік заробітної плати.. 246
Тема 5 Фінансова звітність виробничого підприємства.. 262
Список літератури.. 276

Вступ

Досконалість методологічної та організаційної моделі обліку впливає на ефективність господарської діяльності промислового підприємства.
Ураховуючи те, що в Україні продовжують відбуватися зміни в системі обліку, які пов’язані і з наближенням вітчизняної системи обліку до міжнародної, і з постійними змінами у податковому законодавстві, існує потреба щодо внесення цих змін до навчального процесу, чому і повинен сприяти даний навчальний посібник. Посібник складається з двох частин: у першій - викладено дев’ять основних тем фінансового обліку І, який згідно з освітньо-професійним планом включає питання обліку активів і розглядає основні статті активу балансу, у другій частині, яка має назву фінансовий облік ІІ відповідно розкрито зміст основних статей пасиву балансу.
У загальному вигляді в навчальному посібнику викладено питання ведення бухгалтерського обліку діяльності виробничого підприємства відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції щодо використання плану рахунків та інших законодавчих нормативних актів.
Метою написання навчального посібника є надання теоретичних та практичних знань в опануванні предметом «Фінансовий облік» та набуття студентом навичок при вивченні програмного матеріалу, умінь користуватися нормативними актами та застосовувати їх у практичній діяльності.
Оперируете большим объемом информации на компьютере? В таком случае, внешний жесткий диск является незаменим дополнением к Вашей работе. На сегодня, в продаже имеются даже беспроводные устройства для хранения информации. Подробное описание жесткого диска, технические характеристики, отзывы покупателей.

Після кожної теми є контрольні питання.

Уривки

Контрольні питання до теми «Фінансова звітність виробничого підприємства»

1. Назвати якісні характеристики фінансової звітності.
2. На яких принципах базується підготовка фінансової звітності?
3. Яка мета складання фінансової звітності?
4. Який період визначається звітним?
5. Що є метою складання балансу?
6. Яку структуру має баланс?
7. Які види звітності складають на промислових підприємствах?
8. Яка інформація викладається у примітках до фінансової звітності?
9. Який порядок подання, розгляду і затвердження річної звітності?
10. Як виправляються помилки, допущені у фінансовій звітності?
11. Які обов’язкові реквізити повинні містити річні форми звітності?

Повна інформація про роботу

конспект "Фінансовий облік на виробничих підприємствах" з предмету "Фінансовий облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.02.2013 в 22:29. Автором даного матеріалу є Андрій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 219 та скачано 2 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Андрій...

відмінний конспект лекцій, містить науково цінні думки автора щодо кожної з тем


Подібні матеріали