Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Проблеми визначення вартості елементів капіталу в УкраїніВступ

У більшості випадків проблема визначення вартості капіталу набуває актуальності при оцінці ефективності інвестицій, хоча сфера застосування даної економічної категорії не обмежується лише визначенням доцільності капіталовкладень, а має велике значення при визначенні вартості бізнесу та ефективності фінансового менеджменту компанії, плануванні майбутньої діяльності, встановленні оптимальної структури капіталу фірми, зміні обсягів та структури джерел фінансування підприємницької діяльності. Через неоднорідність капіталу (власний та залучений) значною проблемою є визначення вартості його складових, адже підходи до оцінки вартості власного капіталу значно відрізняються від підходів до визначення вартості залученого капіталу. На сьогодні існує досить обмежена кількість методів, які дають можливість встановити вартість капіталу, проте всім їм властиві певні недоліки, що ускладнюють оцінку та роблять її недостатньо точною.
З цього приводу, особливо останнім часом, все більше друкується науково-практичних статей в періодиці, в наукових виданнях, схрещуються різні точки зору на наукових конференціях. Проблеми оцінки вартості підприємства загалом та капіталу зокрема, практичне застосування теоретичних методів та вимірюванню ефективності діяльності досліджувались багатьма як українськими, так і закордонними науковцями, зокрема такими: Башнянин Г.І., Бланк И.А., Бригхэм Юджин Ф, Вахович Джон , Глен Арнольд, Голов С.Ф., Грязнова А.Т., Дамодаран А., Друри К., Карагодова О.О., Коллер Т., Коупленд Т., Момот Т., Мочерний С.В., Муррини Д., Покропивний С.Ф., Рассказов С.В., Рассказова А.Н., Савчук В.П., Уолш К., Федотова М.А., Хорн Джеймс Ван, Черваньова Д.М та ряд інших.
Оцінка і порівняння вартості різних елементів капіталу дозволяють вибрати найбільш дешевий спосіб довгострокового фінансування, тобто сформувати цільову структуру капіталу.
Не тільки різні елементи капіталу мають різну вартість, але і один і той самий елемент змінює вартість з перебігом часу, так як може змінитися ринкова оцінка ризику і ринкова прибутковість. Наприклад, якщо по облігаційній позиці в момент розміщення ціна дорівнювала номіналу, то необхідна прибутковість збігалася з купонною річною прибутковістю. З перебігом часу, необхідна прибутковість змінюється, а так як купонна прибутковість незмінна, то зміна торкається ринкової ціни облігації. Якщо необхідна прибутковість стала вище купонної, то облігація буде продаватися на ринку з дисконтом (ціна буде нижче номіналу).
Таким чином, оцінка вартості капіталу є актуальною не тільки для наукових цілей, але й для практики, оскільки від її обґрунтованості у значній мірі залежить об’єктивність реалізації інтересів окремих суб’єктів майнових відносин. До останніх слід віднести власників, покупців, продавців, інвесторів, а також самих підприємств.
Роль, значення, оцінка капіталу, методи її проведення мають свою специфіку на різних етапах життєдіяльності підприємства, а саме:
- на стадії створення підприємства;
- на момент зміни власників;
- при підготовці та проведенні реструктуризації, санації підприємства, диверсифікації його діяльності;
- в процесі прийняття управлінських рішень щодо розширення або скорочення масштабів бізнесу;
- при реконструкції та технічному переозброєнні підприємства;
- на стадії реорганізації, банкрутства, ліквідації підприємства.

Висновок

Економічна категорія вартості капіталу є однією з найважливіших в економічний науці, адже дозволяє аналізувати ефективність діяльності фірми, проводити аналіз інвестиційних проектів, визначати вартість бізнесу тощо. Проте незважаючи на її вагомість, проблема визначення вартості капіталу не втрачає актуальності. Важливу роль при визначенні її величини відіграє специфіка бізнесу, якому належить капітал та його структура. Вирішення проблеми визначення даної економічної категорії набуває особливої актуальності в умовах глобалізації, відкритості економічних процесів та підвищення рівня конкуренції як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.
Повна інформація про роботу

доповідь "Проблеми визначення вартості елементів капіталу в Україні" з предмету "Фінансовий менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.11.2011 в 02:05. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 405 та скачано 50 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали