Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Тести з операційного (з відповідями)1. Операційний менеджмент - це:
а) діяльність, пов’язана з розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляється основна продукція чи послуги компанії
б) діяльність, пов’язана з застосуванням кількісних методів для прийняття управлінських рішень в будь-яких сферах виробництва
в) діяльність, пов’язана з організацією, плануванням и контролем системи постачання матеріалів та перетворення їх у продукцію
г) діяльність, пов’язана з плануванням операцій

2. Операційна стратегія визначає:
а) якими конкурентними методами буде здійснюватися збут товарів і послуг
б) спосіб і рівень використання виробничої потужності підприємства
в) найбільш ефективні варіанти використання фінансових ресурсів підприємства
г) найбільш ефективні варіанти збільшення обсягів реалізації продукції

3. До якого рівня прийняття управлінських рішень операційного менеджменту відносять вирішення наступних питань. Яким чином буде вироблятися продукція? Де і як варто розмістити виробничі приміщення?
а) стратегічні рішення
б) тактичні рішення
в) рішення, зв’язані з плануванням операцій і їхнім керуванням
г) оперативні рішення

4. Розробка виробничого процесу полягає:
а) у виборі системи управління товарно-матеріальними запасами
б) у виборі загальної політики і планів використання ресурсів фірми
в) у виборі способів забезпечення якості і контролю якості процесу
г) у виборі придатної технології

5. Випуск недостатньо якісного товару призведе до:
а) втрати постійних і потенційних споживачів
б) збільшення витрат на реалізацію продукції
в) збільшення попиту на продукцію
г) втрати постійних постачальників сировини

6. Виробнича система - це:
а) система, що використовує всі ресурси компанії для виробництва і реалізації продукції/послуг
б) діяльність пов’язана з розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляється основна продукція чи послуги компанії
в) діяльність, пов’язана з застосуванням кількісних методів для прийняття управлінських рішень в будь-яких сферах виробництва
г) система , що використовує операційні ресурси компанії для перетворення фактора виробництва у готову продукцію/послуги

7. Операційні ресурси виробничої системи містять у собі наступні елементи:
а) персонал, заводи, матеріали і комплектуючі, процеси, фінанси
б) персонал, матеріали і комплектуючі, заводи, процеси, системи планування і управління
в) персонал, матеріали і комплектуючі, процеси, технології, системи планування і управління
г) персонал, матеріали і комплектуючі, процеси, імідж, гроші

8. До якого рівня прийняття управлінських рішень операційного менеджменту відносять вирішення наступних питань: Яка кількість робітників необхідна для виробництва продукції? Чи необхідно створювати запаси продукції? Який буде графік постачання матеріалів?
а) стратегічні рішення
б) тактичні рішення
в) рішення, зв’язані з плануванням операцій і їхнім керуванням
г) оперативні рішення

9. До операційних пріоритетів відносяться:
а) обсяг виробництва і реалізації продукції
б) прибуток
в) продуктивність праці
г) якість і надійність продукції

10. Фазами створення нового продукту є:
а) вивчення потреб споживачів, планування продукції і процесу виробництва, безпосередній процес виробництва, реалізація продукції та сервісне обслуговування
б) розробка концепції і планування продукції, проектування продукту і процесу, нарощування виробництва і досягнення проектної потужності
в) розробка і планування продукції, інженерне проектування продукту і процесу, безпосередній процес виробництва, нарощування виробництва і сервісне обслуговування
г) розробка концепції і планування продукції, інженерне проектування продукту і процесу, експериментальне виробництво, нарощування виробництва і досягнення проектної потужності

11. Метод, який передбачає включення в процес проектування конкретних вимог майбутнього споживача, називають:
а) метод спільного проектування
б) метод функціонально-вартісного аналізу
в) метод розширення функції якості
г) метод аналітичної ієрархічної процедури

12. Який тип виробництва вибирають, коли компанія має відносно стабільний асортимент різних видів продукції і кожен цей вид виробляється партіями на періодичній основі:
а) масовий тип виробництва
б) серійний тип виробництва
в) одиничний (позаказний) тип виробництва
г)конвеєрний тип виробництва

13. Вибір типу виробничого потоку ґрунтується на вимогах:
а) до обсягів продукції, що випускається
б) до кількості видів продукції, що випускається
в) до виробничої потужності підприємства
г) до кількості працівників на підприємстві

14. Критеріями ефективності створення нових видів продукції є:
а) ціна, продуктивність, якість
б) час, продуктивність, якість
в) імідж, час, продуктивність
г) продуктивність і якість

15. Основною характеристикою відособленого проекту є:
а) над конкретним проектом постійно працює самостійна група фахівців
б) менеджер проекту отримує всі повноваження, пов’язані з його реалізацією; члени групи звітують та приймають рішення
в) менеджер проекту приймає рішення щодо того, які саме люди будуть займатися цією роботою і якими технологічними прийомами варто застосовувати
г) проект здійснюється в існуючих функціональних підрозділах

16. Основною характеристикою матричного проекту є:
а) над конкретним проектом постійно працює самостійна група фахівців
б) проект здійснюється в існуючих функціональних підрозділах
в) менеджер проекту приймає рішення щодо того, які саме люди будуть займатися цією роботою і якими технологічними прийомами варто застосовувати
г) слабка мотивація командної роботи; потреби клієнта носять вторинний характер і реакція на них уповільнена

17. Основною характеристикою функціонального проекту є:
а) над конкретним проектом постійно працює самостійна група фахівців
б) проект здійснюється в існуючих функціональних підрозділах
в) менеджер проекту приймає рішення щодо того, які саме люди будуть займатися цією роботою і якими технологічними прийомами варто застосовувати
г) ослаблення зв’язку функціональних підрозділів організації; дублювання ресурсів

18. За допомогою якого методу можна просто і швидко виявляти будь-які відхилення, накладаючи поточний графік виконання проекту на вихідний:
а) сітковий графік
б) колесо Демінга
в) метод критичного шляху
г) графік Ганта

19. Для будь-якого типу проекту основними факторами є:
а) час, наявність ресурсів і чисельність персоналу
б) час, витрати і наявність ресурсів
в) витрати, наявність ресурсів і очікуваний прибуток
г) продуктивність і якість

20. Який тип обслуговування характерний у випадку, коли для одержання якої-небудь послуги клієнт повинен прибути у визначене місце:
а) внутрішнє обслуговування
б) зовнішнє обслуговування
в) обслуговування в середовищі клієнта
г) обслуговування в середовищі сервісного підприємства

21. Кількість одиниць вироблених виробничою системою виходів віднесена до кількості спожитих на вході ресурсів - це:
а) продуктивність
б) обсяг виробництва
в) трудомісткість
г) оптимальна партія замовлень

22. Інструментом для вирішення задач неперервного покращення якості є
а) сітковий графік
б) матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ)
в) аналіз діаграми Паретто
г) модель Дюпон

23. Цикл PDCA (колесо Демінга) відображає
а) процес виробництва продукції високої якості
б) послідовний і неперервний процес постійних покращень
в) послідовний процес покращення технології
г) коректування виробничого процесу для усунення різниці між запланованими і фактичними результатами цього процесу

24. Поняття „потужність” найчастіше розглядається як
а) запланований обсяг продукції, який підприємство виготовить у визначений період часу
б) максимальний запланований обсяг продукції, який підприємство виготовить у визначений період часу
в) досягнення нульового часу переходу до випуску нового виду продукції
г) максимальний обсяг виходу продукції, якого здатне досягти підприємство у визначений період часу

25. Ціллю стратегічного планування виробничих потужностей є
а) мінімізувати витрати на виробництво і реалізацію продукції
б) забезпечення методів визначення такого загального рівня потужності , який найкраще підтримав би довгострокову конкурентну стратегію компанії
в) максимізувати показник продуктивності праці виробничого персоналу
г) підбір висококваліфікованого персоналу

26. Обраний рівень виробничої потужності впливає на:
а) продуктивність організації
б) прихильність клієнтів
в) здатність фірми реагувати на дії конкурентів
г) величину прибутку підприємства

27. Якщо виробнича потужність надлишкова, то це може призвести до:
а) збільшення кредиторської заборгованості
б) зменшення товарно-матеріальних запасів
в) втрати постійних клієнтів
г) збільшення витрат на виробництво продукції

28. Основний зміст економії, обумовленої ростом масштабу виробництва (ефект масштабу виробництва) полягає в тому, що ...
а) зменшують ціну реалізації виробів
б) збільшують ціну реалізації виробів
в) середні витрати на одиницю продукції зменшуються
г) середні витрати на одиницю продукції збільшуються

Повна інформація про роботу

тести "Тести з операційного (з відповідями)" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.09.2010 в 00:53. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3503 та скачано 178 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...