Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Тести з підприємницького права (з відповідями)1. Інша фірма заборгувала вашій фірмі велику суму грошей і не збирається віддавати. Які ваші дії?
а) подаєте на неї в господарський суд
б) звертаєтеся в регіональне відділення Української спілки промисловців і підприємців
в) припиняєте будь-які операції з цією біржою.

2. Монопольним державою вважається становище суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує ...
а) 25%
б) 35%
в) 40%

3. В які терміни органам державного контролю дозволяється здійснювати планову виїзну перевірку підприємства?
а) не частіше, ніж раз в рік
б) не частіше, ніж два рази в рік
в) не частіше, ніж три рази в рік

4. Органи ДПА України мають право проводити тільки такі види перевірок:
а) планові
б) позапланові
в) планові, позапланові, оперативні
г) оперативні

5. Які органи з названих нижче дають дозвіл на здійснення зовнішньоекономічної діяльності для юридичних осіб України?
а) Адміністрація Президента України
б) Секретаріат Верховної Ради
в) Кабінет Міністрів
г) Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків та знань євро інтеграції

6. Продаж майна державного підприємства на аукціоні означає, що:
а) майно продається тільки товариству покупців
б) майно продається тому, хто більше за нього заплатить
в) майно продається тому, хто дасть зобов’язання вкласти в це підприємство інвестиції

7. Яку відповідальність несе засновник товариства з обмеженою відповідальністю в разі банкрутства?
а) акціями, які він придбав упродовж року
б) власним майном
в) часткою грошових вкладень у це товариство

8. Колективне підприємництво в Україні - це підприємство, засноване на...
а) власності та праці громадян - членів однієї сім’ї
б) власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації
в) власності адміністративно-територіальних одиниць

9. Спільне підприємництво в Україні - це підприємство, засноване на ...
а) базі об’єднання майна різних власників
б) загальнодержавній (республіканській) власності
в) власності та праці громадян - членів однієї сім’ї

10. Приватне підприємництво в Україні - це підприємство, засноване на ...
а) виключно особистій праці фізичної особи та його власності
б) власності та праці громадян - членів однієї сім’ї
в) власності окремого громадянина з правом найму робочої сили

11. Знайдіть неправильну відповідь. За сферами виробництва виділяють такі види підприємств:
а) банки
б) виробничі
в) невиробничі

12. Що з названого не належить до об’єднань підприємств?
а) асоціації
б) науково-виробничі об’єднання
в) кооперативи
г) концерни

13. Договірні об’єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності. Це ...
а) корпорації
б) асоціації
в) концерни
г) консорціуми

14. Тимчасові статутні об’єднання промислового та банківського капіталу. Це ...
а) корпорації
б) концерни
в) консорціуми
г) асоціації

15. Малим підприємством в України вважається підприємство з працівниками у кількості до ...
а) 25 осіб
б) 100 осіб
в) 200 осіб
г) 50 осіб

16. Хто з перерахованих не має права подавати заяву на приватизацію майна державного підприємства?
а) фізична особа
б) юридична особа
в) державний службовець
г) товариство покупців

17. Якщо в назві підприємства є абревіатура "ЛТД", то це -
а) командитне товариство
б) повне товариство
в) товариство з додатковою відповідальністю
г) товариство з обмеженою відповідальністю

18. Якщо учасники товариства відповідають за його борги своїми внесками в статутний фонд, а в разі недостатності цих сум - додатково майном, що їм належить, в однакових для всіх учасників відсотках, то це ...
а) товариство з додатковою відповідальністю
б) товариство з обмеженою відповідальністю
в) повне товариство
г) акціонерне товариство

19. Якщо учасники товариства несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства, то це ...
а) товариство з додатковою відповідальністю
б) відкрите акціонерне товариство
в) закрите акціонерне товариство
г) повне товариство

20. Підприємство, акції якого розповсюджуються за відкритою підпискою, а також продаються і купуються на біржі, є ...
а) кооперативом
б) закритим акціонерним товариством
в) відкритим акціонерним товариством
г) командитним товариством

21. Підприємство, акції якого розподіляються між учасниками, засновниками і не можуть розповсюджуватись через вільний продаж, є ...
а) закритим акціонерним товариством
б) відкритим акціонерним товариством
в) повним товариством
г) командитним товариством
22. Ви подаєте в фонд підтримки підприємництва бізнес-план на створення в регіоні підприємства з переробки побутових відходів. На що треба передусім звернути увагу, щоб ваш бізнес-план отримав підтримку регіонального відділення вказаного фонду?
а) на відсутність подібного підприємства в регіоні
б) на створення додаткових робочих місць
в) на залучення інвалідів
г) ваш варіант

23. Для відкриття малого підприємства вам необхідні 27 тис. гривень. Де ви їх візьмете, якщо ваше майно оцінюється також у 27 тис. гривень?
а) візьмете кредит в банку
б) створите товариство з обмеженою відповідальністю
в) постараєтесь взяти у борг у родичів
г) підготуєте бізнес-план для західного інвестора

24. Закрите акціонерне товариство, де ви є членом керівних органів, хоче отримати додаткові фінансові ресурси. Що в такому випадку доцільніше робити?
а) перетворити закрите акціонерне товариство у відкрите
б) взяти кредит у банку
в) підготувати бізнес-план для внутрішнього інвестора
г) ваш варіант

25. Який з вказаних документів регулює ліцензування окремих видів діяльності в Україні?
а) Цивільний Кодекс України
б) Кримінальний Кодекс України
в) Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
г) Закон України “Про підприємництво”

26. Дозвіл на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами в регіоні надає ...
а) ДПА України в особі регіонального управління департаменту з питань адміністрування акцизного збору
б) Міністерство внутрішніх справ України
в) Міністерство з питань АПК

27. Підставте правильні слова. Приватизація - це відсудження майна, що перебуває у ... власності, у приватну власність фізичним або юридичним особам.
а) державній
б) державній і комунальній
в) кооперативній
г) державній, комунальній, змішаній

28. Які з названих видів діяльності заборонені в Україні для підприємців?
а) виготовлення вибухових речовин
б) надання транспортних послуг
в) видобування корисних копалин
г) виготовлення м’ясних консервів

29. Який із названих видів діяльності не дозволяється здійснювати в Україні підприємцям без ліцензії?
а) виготовлення наркотиків
б) реалізація наркотиків
в) надання послуг з охорони приватної власності

30. Які з названих функцій не властиві Антимонопольному комітету України?
а) не допускати зловживання монопольним становищем окремих товаровиробників
б) усувати недобросовісну конкуренцію
в) забороняти діяльність підприємств

31. Громадянин - підприємець, що переходить на єдиний податок, не може займатися ...
а) торгівлею м’ясними виробами
б) торгівлею лікеро-горілчаними виробами
в) перевезенням посажирів

32. Які з перерахованих документів необхідні при вивозі товарів за кордон?
а) товарна накладна
б) бізнес-план
в) патент

33. Хто з названих може не бути суб’єктами, підприємництва в Україні?
а) громадяни України, права яких не обмежені законом
б) юридичні особи, що зареєстровані в Україні
в) уряд України

34. Оренда плата за землю може справлятися ...
а) тільки у грошовій формі
б) у грошовій і натуральній формі
в) у грошовій, натуральній та відробітковій формах
г) у відбірковій формі

35. На який із зазначених видів підприємницької діяльності не треба брати ліцензію в Україні?
а) пошук родовищ корисних копалин
б) виробництво спортивної зброї
в) виготовлення цінних паперів
г) торгівля книгами

36. Державний орган, який видав Вам ліцензію на певний вид діяльності, прийняв рішення про припинення її дії достроково. Які Ваші дії?
а) не звертаєте на це уваги і продовжуєте свою діяльність
б) продовжуєте діяльність, одночасно подавши документи в господарський суд
в) припиняєте свою діяльність
г) ваш варіант
37. Трудовий контракт укладається на термін ...
а) на кілька місяців
б) на кілька днів
в) на строк від одного року і більше

38. Трудова угода укладається з ...
а) постійними працівниками фірми
б) спеціалістами зі сторони
в) будь з ким

39. Переведенням на легку роботу вважається ...
а) робота в нічну зміну
б) робота, пов’язана з відрядженнями
в) робота, яку зможе виконувати некваліфікований працівник

40. Яким штрафом карається керівник фірми за грубе порушення законодавства про працю?
а) до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
б) 10 тис. грн.
в) 15 тис. грн.

Повна інформація про роботу

тести "Тести з підприємницького права (з відповідями)" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.09.2010 в 00:58. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4111 та скачано 206 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...