Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Актуальні реферати

Звіт з проходження бухгалтерської практикиМісце проходження виробничої практики: КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ТРЕСТ «КРЕМЕНЧУКНАФТОХІМБУД»

Зміст

Вступ…… 3
І.Техніко-економічна характеристика Колективного Підприємства-трест «Кременчукнафтохімбуд»…… 5
ІІ. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві…... 10
2.1.Облік основних засобів та нематеріальних активів… 10
2.2. Облік виробничих запасів та МШП…... 15
2.3. Облік праці та її оплата на підприємстві 19
2.4.Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), витрат операційної діяльності, готової продукції та її реалізації… … 22
2.5. Облік грошових коштів та цінних паперів на КП трест «КНХБ»……. 28
2.6. Облік розрахункових операцій……31
2.7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.. 35
2.8. Формування та облік власного капіталу… 38
2.9. Звітність КП трест «КНХБ».42
Висновки та пропозиції ..45
Літературні джерела…….48

Уривки

Підприємство затверджено загальними зборами 24 лютого 1994р. відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України “ Про господарські товариства ”, “ Про підприємства в Україні ”, “ Про власність ”, “ Про підприємництво ” та інших нормативно-правових актів України.
Повне найменування - КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ТРЕСТ «КРЕМЕНЧУКНАФТОХІМБУД»; скорочене – КП трест «КНХБ». Місцезнаходження: Україна, 315300, місто Кременчук, Полтавська область, вулиця Жовтнева, 8/54. Розрахунковий рахунок 280608 в Кременчуцькому відділенні акціонерного комерційного ПромІнвестбанку України.
Підприємство створене з метою здійснення діяльності, передбачено Статутом, насичення ринку робіт, послуг, товарів, одержання відповідного доходу (прибутку) і задоволення на цій основі соціально-економічних потреб, членів трудового колективу, пенсіонерів та їх сімей.

Планируешь обучение в Польше? Тогда тебе стоит знать, что украинский-польский центр образования "UniverPL" проводит набор на курсы польского языка. Изучение польского языка проходит с учетом планомерного развития всех языковых навыков: разговорной речи, чтения, письма и восприятия на слух.
Товариство має самостійній баланс (Додаток А), рахунки в установах банків, печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблему. У своїй діяльності Підприємство керується чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами.
Облік на підприємстві ведеться згідно Наказу про облікову політику (Додаток Б). Предметом діяльності Підприємства є:
-будівництво, реконструкція, капітальний ремонт і технічне переобладнання промислових підприємств, громадських, культурно-побутових об’єктів, споруд;
- проектні роботи, проведення экспертиз в галузі будівництва;
- надання будівельних послуг населенню;
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;
- виробництво товарів народного споживання;
- комерційна і посередницька діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність згідно Статуту;
- здача в оренду приміщень, механізмів, транспорту;
- здійснення торгово-закупівельної діяльності;
- оптова, роздрібна і комісійна торгова діяльність;
- створення підсобних господарств і виробництв з сіткою магазинів і підприємств громадського харчування;
- надання юридичних послуг підприємствам, організаціям, установам і громадянам;
- транспортні та інші послуги виробничого характеру;
- рекламно-консультативні та інші маркетингові послуги.
Крім того, Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством, які сприяють досягненню цілей та задач, передбачених Статутом (Додаток В) й не суперечать договору купівлі-продажу приватизованого державного майна, після внесення їх в Статут в порядку, передбаченому Законом «Про підприємства в Україні».
Підприємство здійснює свою діяльність на основі господарського розрахунку, з метою даного підприємства отримання прибутку від надання якісних послуг підприємствам та фізичним особам.
Керівництво підприємства здійснює Генеральний директор, який займається заключенням договорів на поставку обладнання та матеріалів.
Директором КП трест «КНХБ» є Міхалевич Віктор Петрович.
Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт з проходження бухгалтерської практики" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.02.2013 в 22:00. Автором даного матеріалу є Олексій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 493 та скачано 0 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олексій...

відмінний звіт на 51 сторінку, використано 31 наукове джерело


Подібні матеріали